Hukuk Bülteni

Boşanma Davası Nasıl Açılır? ( DETAYLI )

Medeni Kanun, eşlere gerekli şartların yerine gelmesi durumunda boşanma davası nasıl açılır hususlarına dikkat edilerek boşanma hakkını vermiştir. Boşanma, Türk Medeni Kanunu’nda öngörülmüştür. Genel şartların bulunması durumunda boşanma gerçekleşebilir. Boşanma için gerekli olan genel şartlar;

  • Taraflar arasında geçerli bir evliliğin bulunması
  • TMK’da sıralanan boşanma nedenlerinden en az birinin gerçekleşmiş olması
  • Boşanmaya yönelik hakimin yani mahkemenin verdiği bir kararın olması

Boşanma nedenleri, etkileri ve konuları bakımından çeşitli şekillerde kategorize edilmiştir. Genel ve Özel boşanma sebepleri, nispi ve mutlak boşanma sebepleri gibi çeşitleri mevcuttur. Boşanma davaları Aile Mahkemelerinde görülür. Aile Mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde boşanma davalarından Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Boşanma için taraflar avukat tutma hakkına sahiptir. Boşanma davası nasıl açılır ve işleyişi konusunda avukatlar taraflara yardımcı olur. Avukatların olması durumunda tarafların duruşmaya katılma zorunluluğu yoktur. Vekalet avukattadır. Anlaşmalı davalarda taraflar kısa sürede ayrılmak istiyorsa duruşmalara katılmalıdırlar. Çünkü hakim her iki tarafı dinleyerek boşanma isteğinin özgür irade ile alınıp alınmadığını kontrol etmek zorundadır. Çekişmeli boşanma davalarında ise işlemler bir avukat tarafından yürütülebildiğinden tarafların duruşmalara katılma zorunluluğu olmaz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanmalar çekişmeli veya anlaşmalı olabilir. Davanın nasıl açılacağı boşanmanın nasıl olduğuna göre değişir. Anlaşmalı Boşanma Davası da Çekişmeli Boşanma Davası da Aile Mahkemesinde açılır. Dava dilenirse avukat tarafından açılabilir. Avukat olmadan da taraflardan birisi boşanma davası nasıl açılır konusunu detayları ile öğrenerek açabilir. Bunun için taraflardan birisinin dava dilekçesi, eklemek istediği belgeler varsa belgelerin hepsi ve nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır. Çekişmeli boşanma davasına bakmaya yetkili mahkeme şöyle belirlenir;

  • Davalı tarafın yerleşik olduğu yerin Aile Mahkemesinde dava açılabilir.
  • Davacı tarafın yerleşik olduğu yerin Aile Mahkemesinde dava açılabilir.
  • Boşanmak isteyen tarafların en son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerdeki Aile Mahkemesinde çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasının yetkili mahkemesinin belirlenmesi için tarafların ikamet ettikleri yerin önemi yoktur. Tarafların uygun gördüğü herhangi bir adliyede anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Bu boşanma türünde taraflar boşanma konusunda anlaşmalıdır. Davanın en önemli hususu anlaşmalı boşanma protokolüdür. Mahkeme, tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolünü esas alarak boşanmayı gerçekleştirir. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır ve işler olduğu çekişmeli boşanma davasından biraz farklıdır. Çekişmeli davadaki prosedür anlaşmalı davada uygulanmaz. Tebligat gönderilmez. Cevap dilekçesi veya ön inceleme aşamaları olmaz. Direkt duruşma günü verilir. Tarafların hazırlayıp imzaladığı protokol Aile Mahkemesi hakimi tarafından duruşmada onaylanır. Onaylamanın ardından karar verilerek boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma duruşmalarında kararı özgür irade ile alınıp alınmadığının kesinleştirilmesi için tarafların bulunması zorunludur.

Boşanma Davası Açma

Boşanma Davasında Gerekçe Göstermek Şart mıdır?

Boşanma için dilekçe veren tarafın dilekçesinde somut bir boşanma sebebi göstermesi gerekir. Boşanma sebepleri kanunda sıralanan nedenlerden olmalıdır. Mizaç uyuşmazlığı gibi genel nitelikteki sebeplerden biri olabileceği gibi ortak konutu terk etme, hayata kast etme, aldatma gibi özel nitelikteki sebepler de olabilir. Boşanma davası nasıl açılır kadar gösterilecek sebepler de davanın seyri adına önem taşımaktadır. Boşanma davası için sunulan dilekçede gösterilen sebepler dava sürecinde taraflar tarafından ispatlanmalıdır. Davayı açan taraf, hem boşanma nedenini göstermeli hem de boşanma davasında karşı tarafın kusurlu olduğunu kanıtlamalıdır. Dilekçeyi veren kişinin boşanma nedeni olarak sunduğu olay kendi kusurundan kaynaklanıyorsa boşanma davası talebi reddedilir. Çekişmeli boşanma davalarında durum böyle iken anlaşmalı boşanmalarda farklıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların kusuru veya sunulan gerekçe uyuşmazlık konusu yapılmaz.

Boşanma Davası Açmanın Maliyeti Ne Kadardır?

Boşanma davası açmak isteyen kişi dava harç ve giderlerini mahkeme veznesine peşin olarak yatırmalıdır. Dava giderleri ve harç parası peşin olarak yatırılmadığında yalnızca dilekçe verilmesi davanın görülmesi için yeterli değildir. Boşanma davası nasıl açılır hususunun öğrenilmesi bu veya benzeri eksik işlemden dolayı oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçer. Gider ve harç parasının eksik yatırılması durumunda haki davacıya gider ve harç parasının eksik kısmını tamamlaması için süre tanır. Verilen ek süre içinde harç ve gider parası yatırılmamış olursa dava açılmamış sayılır. Açılmadığı yönünde karar verilir. Boşanma davasının maliyetini etkileyen bazı unsurlar vardır. Bunlar arasında;

  • Dinlenecek tanık sayısı
  • Dava dosyasının bilirkişiye gönderilip gönderilmeyeceği
  • Başka kurumlardan belge istenip istenmeyeceği

Etkileyen unsurlar dikkate alındığında boşanma davası maliyeti ortalama 300 TL ile 500 TL arasında değişmektedir. Bu yazımızda sizlere boşanma davası hakkında bilgiler sunduk diğer yazılarımızdan bilgi sahibi olmak ister iseniz hukuk bülteni ana sayfamıza tıklamanız yeterlidir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.