Hukuk Bülteni

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Son yıllarda ülkemizde evlilikler ile birlikte boşanmalar da hızla artmaya başlamıştır. Bilinçsizce ve birbirini tanımadan yapılan evliliklerin sonu hüsranla sonuçlanmaktadır. Mahkemelere şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanmak için başvuran her gün onlarca çifte rastlanılmaktadır. Birçok çift, bu süreçte mal paylaşımında anlaşamamakta ve boşanmada mal paylaşım davası aynı anda olamadığı için ayrı bir mal paylaşım davası açılmaktadır.

Çünkü boşanma davası ile mal paylaşımı davasının aynı anda açılması Türk Medeni Kanununa göre mümkün değildir. Ayrılmak isteyen çiftler, boşanma davası sonuçlanıncaya kadar mal paylaşımı konusunda anlaşamamış ise, dava sonuçlandıktan sonra ayrıca bir dava açarak mal paylaşımını talep edebilirler.

Mal Paylaşım Davası İle Neler Talep Edilebilir?

Boşanma sonrası açılan mal paylaşım davasının miladı 01.01.2002 olarak kabul edilmektedir. Türk Medeni Kanunun bu tarihte yaptığı değişiklik ile 2002 yılından önce evlenmiş ve boşanma davasını bu tarihten sonra açmış olanların mal ayrılığı rejimine, 2002 yılından sonra evlenip boşanma davası açanların ise, edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacağı belirtilmiştir.

Buna göre çiftler, mal paylaşımı için kendi aralarında daha önceden herhangi bir anlaşma yapmamış ve 2002 yılından sonra evlilik gerçekleşmiş ise, boşanmadan sonra mal ayrılığı rejimine tabi olacakları için mal paylaşımı davası açabilirler.

Eşler boşanmada mal paylaşımı davası ile eşyada katılma alacağı, katkı payı alacağı ve değer artışı ile ilgili talepte bulunabilirler.

Katılma alacağı; evlilik süresi boyunca elde edilen mallardan her iki tarafın da hak iddia etmesidir.

Katkı payı alacağı; evli çiftlerden birinin aldığı bir mala diğerinin katkı sağlaması ve boşanma sonrası o mal için katkı payı alacağı talep etmesidir.

Bir diğer konu ise değer artış talebidir. Eşlerden birinin edindiği mala diğer eşin katkı sağlaması ve zaman içerisinde o malda oluşan değer artışından, boşanma sonrası yapılan katkının artan değer miktarı ölçüsünde diğer eş tarafından alacak talep etmesidir.

Mal Paylaşımı Davası

Mal Paylaşım Davası İle Hangi Mallarda Hak İddia Edilemez?

Boşanma süreci tamamlanmış olan eşler, mal paylaşım davası açabilirler. Yani boşanmada mal paylaşımı davası açılabilmesi için önce eşlerin boşanma davalarının sonuçlanması daha sonra bir dava ile mal paylaşımı talebinde bulunulması gerekmektedir.

Buna göre önce eşlerin kişisel malları ile evlilik sonrası elde edilen mallar ayrılır. Çiftlerin kişisel malları;

  • Çiftlerden birinin evlilik bağı gerçekleşmeden önce sahip olduğu ya da o kişiye miras yolu ile kalan mallar,
  • Satış, takas yoluyla elde edilen para ile alınan mallar,
  • Eşlerden birinin üçüncü bir kişiden tazminat yoluyla elde ettiği mallar ve kişisel sayılan eşyalardır.

Burada sözü edilen mallardan hiç bir şekilde mal paylaşımı talebinde bulunulamaz.

Boşanmada Mal Paylaşımına Konu Olan Mallar Nelerdir?

Evlilik birliğinin başlamasından itibaren edinilmiş mallar boşanmada mal paylaşımına tabi olanlardır. Bunlar;

  • Evlilik süresi boyunca eşlerin kazancının tamamı,
  • Kişisel mallardan elde edilen gelir,( örneğin kira geliri)
  • SGK ve Sosyal Yardım Kuruluşlarının kurduğu sandık ve derneklerin yaptığı ödemeler,
  • Evlilik süresi boyunca elde edilmiş malların satılması ile alınan döviz, altın ya da borsa gelirleri,
  • Eşlerden birinin iş kazası gibi nedenlerle aldığı tazminat olarak gösterilmektedir.

Eşlerin evlenmeden önce mal paylaşımı ile ilgili kendi aralarında yaptığı sözleşme bağlayıcı bir nitelik taşır ve sözleşmede belirtilen mallar mal paylaşımı davasından muaf tutulur.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çiftler, kendi aralarında bir protokol imzalayarak mal paylaşımı yapabilirler. Ancak, bunun için hakimin onayı gerekmektedir. Üstelik eşler arasında yapılan mal paylaşımı protokolü bağlayıcı nitelik taşımamaktadır ve yapılan protokole rağmen 10 yıl içerisinde mal paylaşım davası açabilmektedir.

Mal Paylaşım Davası için Hangi Mahkeme Yetkilidir?

Mal paylaşım davası için aile mahkemesine başvurmak gereklidir. Boşanmada mal paylaşımı davası 10 yıl içinde açılabilmektedir. Davanın açılabileceği yer; eğer boşanmadan sonra eşlerden biri vefat etmiş ise, vefat eden eşin son ikametgahının bulunduğu yer eğer boşanma işlemi gerçekleştiği an bu dava açılmış ise, boşanmanın olduğu mahkeme ve diğer durumlarda davalı eşin ikametgahının bulunduğu yerdeki aile mahkemeleridir.

Vasiyetnamenin Tenfizi Davası

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.