Hukuk Bülteni

Evden Uzaklaştırma Cezası Sicile İşler Mi?

Evden uzaklaştırma cezası, 20.03.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6284 sayılı, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi dair kanunla düzenlenmiştir. Bu kanunun yayınlanmasında ki amaç şiddete uğrayan veya şiddete uğrama ihtimali olan bireylerin korunması olarak belirtilebilir. Bu kanun ile aile içi şiddetin önüne geçilmesi planlanmış ve mağduriyetler giderilmiştir. Evden uzaklaştırma cezası sicile işler mi? Konusu çok sorulan ve cevabı en çok aranan sorular arasında yerini almıştır.

Evden Uzaklaştırma Cezasının Sebepleri Nelerdir?

Evden uzaklaştırma cezasının sebepleri genelde aile içi şiddetten kaynaklanmaktadır. Ev içi şiddet mağdurlarının şiddeti uygulayan ile aynı hane içerisinde bulunması ya da hane içerisinde olabilecek bir şiddet olayının önüne geçilmesini ön gören kanun ile şiddet mağdurlarının haklarının korunması ön görülmüştür. Evden uzaklaştırma cezası sicile işler mi? Sorusu bireyin fiziksel veya psikolojik olarak uğradığı her baskı ev içi şiddet olarak değerlendirilmektedir.

evden uzaklaştırma cezası

Evden Uzaklaştırma Cezası Nasıl Alınır?

Evden uzaklaştırma cezası için öncelikle şiddet mağdurunun, bulunduğu yerde aile mahkemesine, il – ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıklarına şiddet gördüğüne dair başvuru yapması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra evden uzaklaştırma cezası sicile işler mi? Konusu gündeme gelebilir.

Evden Uzaklaştırma Cezası Hangi Durumlarda Verilir?

Evden uzaklaştırma cezası şiddete uğrayan veya şiddete uğrama ihtimali olan bireylerin korunması amacı ile verilmektedir. Şiddet mağduru ile şiddeti uygulayanın aynı hane içerisinde yaşıyor olması durumunda mevcut hane şiddet mağduruna tahsis edilmektedir. Aynı zamanda şiddet mağdurunun talebi üzerine şiddeti uygulayanın kamuya açık alanlar veya iletişim kanalları ile irtibat kurmasının da önüne geçilmektedir.

Evden Uzaklaştırma Cezasına Kimler Başvurabilir?

Aile içi şiddete uğrayan veya şiddete uğrama ihtimali bulunan, aile bireyleri, kadınlar veya çocuklar 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında gerekli birimlere başvuru yapabilirler.

Evden Uzaklaştırma Cezası Ne Kadar Süre İçin Verilebilir?

Şiddet mağdurunun başvuru ile evden uzaklaştırma cezası ilk başvuruda en fazla altı ay için verilmektedir. Verilen ceza karşısında şiddet uygulayanın şiddet eylemine devam etmesi durumunda ceza devam etmekte ve daha farklı yaptırımlar uygulanabilmektedir. Evden uzaklaştırma cezası sicile işler mi? Konusu aslında bu yaptırımların en caydırıcısı olarak düşünülebilir.

Şiddet Mağdurlarına Barınma İmkanı Veriliyor mu?

6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında değerlendirilen ev içi şiddet durumlarında, şiddet mağduruna ilgili bakanlığın gözetiminde bulunan yerlerde barınmak imkanı sağlanmaktadır. Şiddet mağduru ile şiddeti uygulayanın aynı hane içerisinde yaşadığı durumlar da ortak hane şiddet mağduruna tahsis edilmektedir. Ancak şiddet mağdurunun mevcut haneyi kullanmak istemesi durumunda, şiddet mağdurları, bakanlıkların bünyesinde bulunan yurt ve kurumlara da geçici olarak yerleştirilebilmektedir.

Evden Uzaklaştırma Cezasına İtiraz Edilebilir mi?

Verilen kararlara karşı olarak tarafların iki hafta içerisinde aile mahkemelerine itiraf etme hakkı mevcuttur.

Verilen Evden Uzaklaştırma Cezası Kararı Hemen Uygulanır mı?

6284 sayılı, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu esas alınarak verilen evden uzaklaştırma cezası, mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak ortalama 1 – 3 gün içerisinde neticelendirilmekte ve ilgili birimlerce gereği yapılarak mağdurun mağduriyetinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanında evden uzaklaştırma cezası sicile işler mi? Konusu da caydırıcılık özelliği olan bir uygulamadır.

Verilen Evden Uzaklaştırma Cezasına Uymama Durumunda Yapılan Yaptırımlar Nelerdir?

Hakkında evden uzaklaştırma cezası verilen şiddet uygulayanın verilen karara aykırı hareket etmesi durumunda üç günden on güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulur. Aykırı durum her tekrarlandığında zorlama hapis cezası on beş günden otuz güne kadar değişmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.