Hukuk Bülteni

Evlilik Sözleşmesi Örneği

Medeni hukuktaki adıyla mal rejimi sözleşmesi olarak bilinen evlilik sözleşmesi aile hukuku içerisinde incelenir. Evliliğin bitmesi durumunda sahip olunan malların nasıl paylaşılacağını ayarlayan, noter huzurunda yapılması gereken bir medeni hukuk sözleşmesidir. Evlilik sözleşmesini çiftler evlenmeden önce veya evlilik süresince imzalayabilir. Son yapılan düzenlemeler ile evlilik sözleşmesi 2002 yılında yapılan 4721 sayılı kanun ile Türk Medeni Kanun’undaki yerini almıştır ve hala geçerliliğini korumaktadır. Evlilik sözleşmesi son günlerde çiftler arasında sıklıkla gündeme gelen konulardan olmaktadır. Çiftlerin evlilik sözleşmesi imzalama oranları geçmişe göre artmıştır. Taraflar mal paylaşımı yapmak istemediklerinde evlilik sözleşmesi imzalamayı tercih edebilirler. Buda tarafları evlilik sözleşmesi örneği aramaya itmiştir.

Evlilik Sözleşmesi Neden Yapılır?

Günümüzde evlilik sözleşmelerinin yapılmasındaki en önemli neden kişilerin özellikle evlenmeden önceki mal varlıklarını korumayı istemesidir. Evlilik sözleşmesi herhangi bir boşanma durumunda da evlilik boyunca sahip olunan malların eşit bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Ayrıca kişilere daha birçok yarar sağlayan evlilik sözleşmesi örneği vardır. Taraflar yasalar kapsamında kendi mal varlığını yönetme, yararlanma ve koruma hakkına sahip olur.

Evlilik Sözleşmesi Hangi Şekillerde Yapılır?

Sözleşme iki şekilde yapılabilir. Bunlar sözleşmenin düzenleme şeklinde yapılması ve onaylama yolu ile yapılmasıdır. Düzenleme şeklinde yapılan evlilik sözleşmesinde, taraflar kimlik belgeleri ile notere gider. İstekleri noter huzurunda yazıya geçirilir ve bu istekler noter tarafından düzenlenip sözleşme haline getirilir. Onaylama yolu ile yapılan evlilik sözleşmesinde taraflar notere gitmeden önce sözleşmeyi hazırlar ve üzerinde anlaşırlar. Daha sonra noter huzurunda imzalarlar. Ardından noter imzaların taraflara ait olduğunu onaylar.

Taraflar evlenme dairesine başvurdukları zaman bu iki yoldan hangisini seçtiklerini yazılı olarak bildirme hakkına sahiptirler. Fakat nikah memurları taraflara hangi paylaşım şeklini seçtiklerini sormaz. Taraflar böyle bir istekte bulunmadığı taktirde yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmiş olurlar. Ayrıca evlendirme memurları tarafların imzaladıkları sözleşmenin yasaya uygun olup olmadığını inceler. Yasalara aykırı düzenlenmiş olan evlilik sözleşmesi örneği kabul edilmez. Tarafların isteği halinde yapılan evlilik sözleşmesi evlenme kütüğüne eklenir ve sözleşme tarafların evlenme dosyasında saklanır.

evlilik sözleşmesi örneği

Evlilik Sözleşmesi Örneğinde Yer Alabilecek Maddeler

Evlenmek isteyen çiftler evlilik sözleşmesi yapmak istediklerinde noterlerde bulunan hazır evlilik sözleşmesi örneği kullanabileceği gibi konusuna hâkim olan bir boşanma avukatına da sözleşmeyi hazırlatabilir. Evlilik sözleşmesi içerisinde yer alabilecek maddelerden de kısaca örnekler verilebilir.

Taraflar birbirlerinin evlilikten önceki mal varlıkları, menkul ve gayrimenkulleri üzerinde yönetme ve tasarruf hakkına sahip olamayacaktır. Çiftlerin evlilikten sonra sahip oldukları kişisel mallar ve 3. kişilerden gelen mallar ile maddi tazminatlar üzerinde söz hakkı olmayacaktır. Taraflardan biri belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eder ise bunu ispatlamakla yükümlü olacaktır. İspat edilemez ise ortak edinilen mal varlığından sayılacak ve yarı yarıya paylaşılacaktır. Eşlerin evlilik süresince ve evlilik öncesinde kendilerine kalan miras hakları ve karşılıksız kazandıkları mallar kişilerin kişisel mallarından sayılacaktır. Diğer eş bunlar üzerinde herhangi bir hak sahibi olamayacaktır. Taraflar kendi borcundan sorumlu olacak ve diğerini borçlandırıcı işlemlerde bulunmayacaktır.

Bunun gibi birçok madde evlilik sözleşmesi örneği içerisine eklenebilir, çıkartılabilir veya değişiklik talep edilebilir.

Evlilik Sözleşmesinin Sona Ermesi

Taraflar yaptıkları evlilik sözleşmesini her iki tarafın onayı ile istedikleri her zaman iptal edebilirler. Eşlerden birinin ölümü veya başka bir evlilik sözleşmesinin kabulü ile de sona erebilir. Boşanma durumunda evlilik sözleşmesinin yükümlülükleri yerine getirildikten sonra sözleşme geçerliliğini yitirmiş olur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.