Hukuk Bülteni

Vasiyetnamenin Tenfizi Davası

Bir kişinin ölümünden sonra işleme konulması üzerine yapmış olduğu irade beyanına vasiyetname denilmektedir. Beyan edilen bu iradenin yerine getirilmesine ise vasiyetname tenfizi denilmektedir, vasiyetin uygulanmasıdır. Vasiyetnameyi saklayan kişi veya kişiler ölümün ardından vasiyeti Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vermekle yükümlüdür. Vasiyetnamenin mahkemeye verilmesinin ardından en geç 1 ay içerisinde mahkeme tarafından vasiyetnamenin tenfizi davası açılır.

Mahkemede düzenlenen davada bazı adımlar bulunmaktadır. İlk olarak noterler, vasiyetin düzenlenmesinin ardından, nüfus müdürlüğüne, durumu ölen kişinin nüfus kütüğüne şerh verilmesi için bildirmektedir. Sulh hukuk hakimlerinin vasiyetten haberdar olmaları için gerekli bir adımdır. Sonrasında Mahkeme noterden vasiyetin bir kopyasını isteyerek ve vasiyetin açılacağı gün mirasçılara haber verilir.

Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında Mirasçılar

Mahkemeye kimse katılmasa bile vasiyet yine de açılır. Mirasçılar bildirilen zamanda vasiyet hakkında bilgi sahibi olur. Mirasçılardan vasiyete ilişkin bir itiraz gelmezse onlara mirasçılık belgesi verilir. Bu kararın kesinleşmesi gerektiğinden, mevcut mirasçıların bir itirazı bulunmuyorsa veya itiraz edilmişse dahi itiraz ve davalar sonuçlandığında artık çıkan karar vasiyetnamenin tenfizi davası kararı olmuş olur. Böylece vasiyet uygulanır.

Miras hukuku karışık bir yapıda olması nedeniyle uzman bir avukat yardımı almak önemlidir. Zira izlenecek prosedürler ve kayıp yaşanmaması için yapılması gerekenler hakkında mirasçı avukattan bilgi edinilir. İşlemlerin vaktinde ve doğru şekilde halledilebilmesi için, miras hukukunda tecrübe sahibi olan bir avukatın yardımını almak gerekir.

Vasiyetnamenin Tenfizinde Vasiyetname Türlerinin Önemi

Vasiyetnameler; el yazılı vasiyetname, sözlü vasiyetname ile resmi vasiyetname olmak üzere üç gruba ayrılmakta olup vasiyetnamenin tenfizi davası kapsamında önemli yer tutar. Hazırlanan vasiyetnamenin türüne göre biçim ve geçerlilik koşulları farklılık göstermektedir.

El yazısı vasiyetname, miras bırakacak kişi tarafından yazılmalıdır. Bu vasiyetname içerisinde imzanın yanı sıra düzenlenme tarihi ile yer de belirtilmelidir. Bu vasiyetname ister açık ister kapalı şekilde, noter yahut sulh hukuk hakimliğine korunması için bırakılabilir.

Resmi vasiyetnamede, vasiyet bırakacak kişi vasiyet işlemini resmi bir memura bildirerek yapmaktadır. Burada memur vasiyetnameyi yazabilir yahut yazdırabilir ve okuması için miras bırakacak olana verir. Kişi okuduktan sonra onay vererek imza atar. İmzanın ardından memur huzurunda iki tanığa vasiyetnameyi okuduğunu ve onayladığını beyan eder. Tanıklar da yapılan beyan ile ilgili olarak yazı yazar veya yazdırır, imza atarlar.

Sözlü vasiyetnamenin kabulü için birtakım şartların varlığı aranmaktadır. Resmi veya yazılı vasiyetname düzenlenmesinin yolu yoksa başvurulur. Olağanüstü durumlarda iki tanık önünde söz vasiyette bulunmak mümkündür. Tanıklar kısa sürede vasiyetin içeriğini açıklayan bir tutanak hazırlayarak mahkemeye başvurmak durumundadır. Yazılı ve resmi vasiyetnameler yapılabiliyorsa hukuken sözlü vasiyetname yapılması mümkün değildir.

Vasiyetname davası nasıl açılır?

Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında İptal Kararı Şartları

Vasiyetnamenin iptaline sebep olacak belli durumlar bulunmaktadır. Bunlar ortaya çıktığı takdirde vasiyetnamenin tenfizi davası uygulama alanı bulmayacak olup iptal gerekebilmektedir. İptal kararının alınmasına neden olacak durumlar ise şöyledir:

  • Vasiyetnamenin kanuna uygun şekilde düzenlenmemesi
  • Vasiyetname sahibinin on beş yaşını doldurmaması
  • Vasiyetname sahibinin ayırt etme gücünün bulunmaması
  • Miras bırakan kişi, tasarruf ehliyetine sahip değilken vasiyetnamenin hazırlanmış olması
  • Vasiyetnamenin hazırlanmasında zorlama bulunması
  • Vasiyetnamenin içeriğinin hukuka ve ahlaka aykırı düşmesi

Vasiyetnameye İtiraz Ve İptal Davası

Vasiyetnamenin iptalini gerektiren durumlardan birinin yahut birkaçının gözlenmesi halinde mirasçılar ya da vasiyet alacaklısı vasiyetnamenin tenfizi davası yanı sıra vasiyetname iptali için dava açabilir. Vasiyet eden kişi hayatta olduğu sürece iptal davası açılamaz. Vasiyetnameye itiraz edebilmek için davacının, kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten itibaren bir sene içinde iptal sebepleriyle birlikte dava açması gerekir. İtiraz davaları miras bırakan kişinin son ikamet yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak açılmalıdır.

Mal Beyanı Dilekçe Örneği

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.